Naše
Služby

Rádiografická skúška

Táto metóda sa uplatňuje na široké spektrum vonkajších i vnútorných závad. Metóda je použiteľná v rôznych priemyselných  sektoroch (zvary, odliatky, výkovky). Naši technici používajú na prežarovanie generátor žiarenia, ale aj prírodné izotopy Se75 a Ir192, pri ktorých nie je nutnosť elektrickej energie. Prostredníctvom tejto metódy je možné prežarovať kovové materiály do hrúbky cca 100 mm.

Skúška ultrazvukom

Patrí medzi pokročilé NDT metódy so širokým uplatnením (zvary, odliatky, výkovky). Odhaľuje vonkajšie aj vnútorné chyby na takmer ľubovolnom materiály. Limitom tejto metódy je možnosť skúšania len od určitej hrúbky materiálu (od cca 4mm). Špecifickým spôsobom využitia metódy je meranie hrúbok.

Magnetická metóda

Je to rýchla metóda na zisťovanie povrchových vád, či už ide o kontrolu zvarov na stavbách alebo využitie magnetickej linky pri skúšaní sériovo vyrábaných produktov. Využívame fluorescenčnú aj čiernobielu metódu. Je možné skúšať len feromagnetické materiály.

Penetračná metóda

Jedna zo základných metód, pre svoju jednoduchosť často využívaná v teréne. Zisťujú sa vady, ktoré sú spojené s vonkajším povrchom materiálu. Ďalším využitím je penetračná linka na sériovú kontrolu súčiastok z neferomagnetického materiálu napríklad hliníkových odliatkov. Využívame farebnú aj fluorescenčnú metódu.

Vizuálna metóda

Metóda využívaná na zisťovanie povrchových vád voľným okom alebo pomocou optických pomôcok. Používa sa aj na posudzovanie drsnosti alebo iných vlastností materiálov. Mala by predchádzať ostatným NDT skúškam.

Metóda vírivými prúdmi

Využíva sa na zisťovanie povrchových aj podpovrchových vád, na meranie hrúbok povlakov, náterov alebo návarov. Taktiež sa s ňou zisťuje úbytok materiálu a korózia. Je využiteľná aj pri špeciálnych aplikáciach na identifikáciu materiálu, detekciu nesprávneho tepelného spracovania alebo tvrdosti. Najvacsim uplatnenim je skusanie vymennikovych rur v energetike a teplarnach.

Skúška tesnosti

Kontrola zariadení alebo ich častí na tesnosť tam, kde sa používa médium, ktoré nesmie preniknúť von. Ide o rôzne nádoby či zvary.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS?

Odbornosť

Skúsenosti

Flexibilita

Vysoko certifikovaní

špecialisti

Certifikáty

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


IČO: 36781177
DIČ: 2022380877
de_DEGerman