Akreditované NDT Laboratórium

30

Rokov
Skúseností

Akreditované NDT Laboratórium

Leistungen

Rádiografická skúška

Táto metóda sa uplatňuje na široké spektrum vonkajších i vnútorných závad. Metóda je použiteľná v rôznych…

Skúška ultrazvukom

Patrí medzi pokročilé NDT metódy so širokým uplatnením (zvary, odliatky, výkovky). Odhaľuje vonkajšie…

Magnetická metóda

Je to rýchla metóda na zisťovanie povrchových vád, či už ide o kontrolu zvarov na stavbách alebo využitie magnetickej…

Penetračná metóda

Jedna zo základných metód, pre svoju jednoduchosť často využívaná v teréne. Zisťujú sa vady, ktoré sú spojené s vonkajším…

Skúška tesnosti

Kontrola zariadení alebo ich častí na tesnosť tam, kde sa používa médium, ktoré nesmie preniknúť von…

Vizuálna metóda

Metóda využívaná na zisťovanie povrchových vád voľným okom alebo pomocou optických pomôcok. Používa sa aj…

Metóda vírivými prúdmi

Využíva sa na zisťovanie povrchových aj podpovrchových vád, na meranie hrúbok povlakov, náterov…

O nás

Sme spoločnosť,  ktorá už viac ako 30 rokov poskytuje kvalifikované služby v oblasti nedeštruktívneho…

unsere Partner

PREČO SI VYBRAŤ NÁS?

Odbornosť

Skúsenosti

Flexibilita

Vysoko certifikovaní

špecialisti

Certifikáty

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.


IČO: 36781177
DIČ: 2022380877
de_DEGerman